Chi Tiết Sản Phẩm

Vận thăng lồng
Model

Tải trọng

(kg)

Tốc độ nâng

(m/phút)

Công suất động cơ

(kW)

Số lồng

(kích thước lồng)

Loại dẫn động
  SC100TD 1000 36 11 x 2 1 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - 1 tốc độ
  SC120TD 1200 36 11 x 2 1 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - 1 tốc độ
  SC200TD 2000 36 11 x 3 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - 1 tốc độ
  SC100/100TD 1000 x 2 36 11 x 2 x 2 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - 1 tốc độ
  SC120/120TD 1200 x 2 36 11 x 2 x 2 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - 1 tốc độ
  SC200/200TD 2000 x 2 36 11 x 3 x 2 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - 1 tốc độ
  SC100GZ 1000 0~63 11 x 2 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - biến tầng
  SC200GZ 2000 0~63 18.5 x 3 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - biến tầng
  SC100/100GZ 1000 0~63 15 x 3 x 2 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - biến tầng
  SC200/200GZ 2000 0~63 18.5 x 3 x 2 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - biến tầng
  SC270/270GZSN 2700 0~63 18.5 x 3 x 2 (3.2 x 1.5 x 2.5m)   Thanh răng - biến tầng

Sản Phẩm Khác

Chat facebook
zalo