Chi Tiết Sản Phẩm

Vận thăng loại tốc độ cố định
Model
Tải trọng
(kg)
Tốc độ nâng
(m/phút)
Công suất Mô tơ
  (kW)
 Đối trọng
(kg)

Lồng

đơn

 đối
trọng
 SCD200  2000  36  2 x 11  1000
 SCD200TD  2000  36  2 x 11  1000
 SCD270TD  2700  36  3 x 11  1000
SCD320TD 3200 36  3 x 11  1200
Không
đối 
trọng
 SC100  1000  36  2 x 11  0
 SC100TD  1000  36  2 x 11  0
 SC120TD  1200  36  2 x 11  0
SC200TD 2000 36  3 x 11  0

 Lồng

đôi

 đối
trọng
 SCD200/200  2000  36  2 x 2 x 11  2 x 1000
 SCD200/200TD  2000  36  2 x 2 x 11  2 x 1000
 SCD270/270TD  2700  36  2 x 3 x 11  2 x 1000
 SCD320/320TD  3200  36  2 x 3 x 11  2 x 1200
 Không
đối
 trọng
 SC100/100  1000  36  2 x 2 x 11  0
SC100/100TD 1000 36  2 x 2 x 11  0
SC120/120TD 1200 36  2 x 2 x 11  0
SC200/200TD 2000 36  2 x 3 x 11  0

Sản Phẩm Khác

Chat facebook
zalo